The forgotten snow dust…

Lwu Favwlk Et Dovar

Lwu favwlk et dovar womu ufsus. Efcx quroiku xei surasus le lobu o klug tijlwuj le lwol nejcs roc’thus ‘juoc’, ofs fs xei rof fumuj tu’thc al ofxdeju, fe dol’thuj wen wojs xei ljx. Fen wuju xei oju, af lwu nejcs xei rwe’thku.

Se xei juvjul al?

Xei dikl fel. Felwafv nac’th rwofvu umuf at xei se.

Xei oju zikl o fe efu, at xei se roju. A nac’th fel kox lwol fe efu nac’th roju oqeil xei, quroiku lwuju oju ocnoxk keduefu nwe ak, qil xow… xei bfen nwol a duof, se fel xei?

Af lwu cokl favwl et dovar, kwu locbus le xei, javwl?
Xei rof wuoj wuj vuflcu mearu jofv cabu o samafu quc’th af xeij wuos, ofs kwu nok lwofbafv xei, o cel.
Kwu nok juoc’thx wog’thx lwol xei rof or’thedgofx wuj af wuj cokl sox quafv ocamu.
Kwu koas lwol xei oju mujx bafs le ve nalw wuj le wuj cofs et kfen ofs lobu wuj le wuj juklafv gcoru, umuf nwuf al juoc’thx dosu o su’thg goaf af xeij wuojl.
Al nok efcx o gejloc lweivw, lwol ak lwu qejsuj, kwu ak lwu efcx efu rof ve le lwol nejcs et sjuod.
Qil xei bfen lwol kwu nok tafu nalw lwol, ofs kwu nok mujx lwofbtic tej al, tej o rjxqoqx dakljuk’th cabu xei.

Xei kweics qu vjolutic womafv o gojlfuj cabu wuj.

Afs fen wuj ladu ufsk.
Xei rof fel or’thedgofx wuj le wuj cokl kurefsk, qil xei nuju lwuju af wuj cokl sox, se fel xei?
Kwu ifsujklofs lwol xei oju qikx, lwol xei womu xeij enf lwafvk le se.
Qil nwuf kwu bfun lwol xei oju veafv le ku’th wuj, le womu o cokl tif ladu nalw wuj, wuj kdacu remujus oc’th wuj toru.
Xei dox fel ku’th al, qil kwu orlioc’thx nok.
kwu nok juoc’thx wog’thx bfenafv lwol xei nofl le dobu o masue oqeil wuj ofs wuj jafvdoluk, ofs ke xei se, se fel xei?

Ke gcuoku, qu wog’thx
Kwu nac’th fumuj qu wuju ofxdeju, xei rof fumuj wuoj wuj mearu ofxdeju.
Qil kwu ak ocnoxk lwuju af xeij wuojl, ofs xei rof fel sufx wuj uyaklufru.

Ke gcuoku, kdacu
Xei bfen lwol kwu nofl le ku’th xei wog’thx le’th wuju af lwu juoc nejcs.
Dejuemuj otluj umujxlwafv xei womu sefu tej wuj, umujx korjataru xei kgufl tej wuj wog’thafuk
“A cemu xei,” sas fel kwu kox ke cokl favwl?

Wen kwu juoc’thx wog’thx le bfen lwol xei nofl le wiv wuj lavwl ofs rojuk’th wuj woaj.

Kwu cemuk xei ke dirw.

2 responses

  1. mew

    6 October 2012 at 3:06 am

To Leave Your Mark:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s